Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản

Khoá học giúp bạn rũ bỏ thói quen phát âm cũ & làm mới hoàn toàn ngữ âm của bạn

Được xây dựng dành riêng cho những người TỪNG BỊ HỌC PHÁT ÂM SAI, khóa học này giúp bạn học lại ngữ âm tiếng Anh với hiệu ứng "như mới học lần đầu tiên."

Một chương trình ngữ âm được thiết kế riêng cho người Việt với cách tiếp cận bài bản và có hệ thống để nhận dạng, bóc tách và từng bước làm chủ các âm trong tiếng Anh


Your Instructor


Phạm Quang Hưng
Phạm Quang Hưng

Tác giả: "5 steps to speak a new language" xuất bản tại Mỹ năm 2010.

Sáng lập: Gitizen English


Course Curriculum


  Hướng dẫn chung - Bạn hãy xem video này trước
Available in days
days after you enroll
  Làm chủ 44 âm cơ bản buổi 2
Available in days
days after you enroll

Courses Included with PurchaseTài liệu học tập Tiếng Anh
Nguyễn Thành Trung
FREE

Original Price: $0


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!