(Action) Quy trình 5 bước luyện tiếng Anh

Phương pháp đơn giản nhất - Ai cũng dễ học - Ai cũng dễ theo

Hệ thống các bước luyện tập đơn giản, dễ thực hiện để từng bước tích luỹ vốn từ, luyện nghe cơ bản, làm quen với ngữ âm tiếng Anh, bắt đầu xây dựng phản xạ nói.


Your Instructor


Phạm Quang Hưng
Phạm Quang Hưng

Tác giả: "5 steps to speak a new language" xuất bản tại Mỹ năm 2010.

Sáng lập: Gitizen English


Get started now!