Tpzljj63s0nu5oeppqpg

Giải pháp 2

Một hệ thống cực kỳ dễ học dễ theo, giúp bạn chinh phục từng cấp độ tiếng Anh một cách chắc chắn và hiệu quả.

Your Instructor


Phạm Quang Hưng
Phạm Quang Hưng

Tác giả: "5 steps to speak a new language" xuất bản tại Mỹ năm 2010.

Sáng lập: Gitizen English


Courses Included with Purchase(Action) Quy trình 5 bước luyện tiếng Anh
Phương pháp đơn giản nhất - Ai cũng dễ học - Ai cũng dễ theo
Phạm Quang Hưng
$35
Làm Chủ 44 Âm Cơ Bản
Khoá học giúp bạn rũ bỏ thói quen phát âm cũ & làm mới hoàn toàn ngữ âm của bạn
1 Course Bundle
$31
Series Intensive English Speaking Videos
Phạm Quang Hưng
$44/year
Instant Grammar
Phạm Quang Hưng
$35/year
KET - Bộ đề kiểm tra tiến độ định kì
Phạm Quang Hưng
$35/year
PET - Bộ đề kiểm tra tiến độ định kì
Phạm Quang Hưng
$35/year
Phim Life Time
Phạm Quang Hưng
$35/year
Manage From Inside
Phạm Quang Hưng
$42
Thư viện Book Worm
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện IELTS
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện PET
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện Password Reader
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện luyện thi KET
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện luyện thi FCE
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện luyện thi CAE
Phạm Quang Hưng
$35/year
IELTS - Bộ đề kiểm tra tiến độ định kì
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện 3000 từ
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện 1000 từ
Phạm Quang Hưng
$35/year
Extra English
Phạm Quang Hưng
$79/year
Thư viện luyện thi CPE
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện TOEFL
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện Toeic
Phạm Quang Hưng
$35/year
Thư viện Silent Movie
Phạm Quang Hưng
$36/year
Giáo trình nghe 3 cấp độ
Phạm Quang Hưng
$36/year
Bizmail - Viết email tiếng Anh chuyên nghiệp
Phạm Quang Hưng
$36/year
English for Job Interview - Tiếng Anh dành cho phỏng vấn xin việc
Phạm Quang Hưng
$39/year
Thư viện tiếng anh chuyên ngành - English for Specific Purpose
Phạm Quang Hưng
$36/year
Coaching 89 - Video phát lại
Coaching 89 - Video phát lại
1 Course Bundle
2 payments of $86

Original Price: $1,095


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!